• Tên dự án:
  • Địa điểm:
  • Chủ đầu tư:
  • Yêu cầu của chủ đầu tư:
  • Đất Núi thực hiện: Thiết kế kiến trúc

Nhà thợ họ là nơi tôn nghiêm, trong thiết kế cần lưu ý đến yếu tố văn hóa, tôn giáo và phong thủy. Công đoạn thi công phải cẩn thận và bài bản